תמונות

בניון. אם רק תאמין, אין זו אגדה? אולי (עמית מצפה)