תמונות

יחגגו גם באירופה? (דייויד סילברמן, איגוד הכדורעף)