תמונות

חלף על פני מגן האורחת והעביר רוחב (דני מרון)