תמונות

אופוובו. ימצא את דרכו למנורה מבטחים? (דני מרון)