תמונות

רובן וריברי. ישימו את המשקעים מאחוריהם (רויטרס)