תמונות

חיימוב סופג בנתניה במשחק הקודם (אריאל נובק)