תמונות

כפ"ס חוגגת בנעמן. מטה אשר תתאושש? (איגוד הכדורעף)