תמונות

תומר ירוחם והחברה, אפריל 2016 צילום: אביב חופי