תמונות

מי בלט באתגר המקלות? ומי ממש פישל? צילום: מתוך בייקאוף ישראל