תמונות

מדוניאנין חוגג. יפרח תחת איווניר? (יניב גונן)