תמונות

המשפחה ודלאבדובה לצידו. בלאט (GETTYIMAGES)