תמונות

עוד לא עבר את הסיבוב הראשון בצרפת. בראון (Getty)