תמונות

המשולש 01, מודל עבודה חדש בתחום האמנות הישראלית צילום: יובל חי