תמונות

המשחק לא היה טוב, במבחן התוצאה צרפת עמדה (gettyimages)