תמונות

מדליה ראשונה אי פעם בחרב (התאחדות הסייף הישראלית)