תמונות

מוסיפים את קליפות התפוזים המסוכרות, קצוצות צילום: דרור עינב