תמונות

חורף, שחר פלג, תחתיות לכוסות, 45 שקלים לרביעייה, בחנויות העיצוב. צ צילום: דן לב