תמונות

לא אותה רמה. בלאט מטייל על הקווים (אלן שיבר)