תמונות

מצא את יובל. המאמן מכוון מהיציע (משה חרמון)