תמונות

אמצעי הלחימה שנמצאו בדרום, נשק צילום: חדשות 2