תמונות

סופר מקבל אדום. הרחקה 3 של רמה"ש העונה (עמית מצפה)