תמונות

פיגווע ירי, גוש עציון צילום: מוא"ז גוש עציון