תמונות

גם שמעון פרס נסחף במסע"ת עם הנשיא רוסיי...