תמונות

אירוע רותם סלע ואורי פפר יהודה לוי2 צילום: אמיר מאירי