תמונות

שליטה רוסית. יבגני פשוטין, מאמן קובאן (gettyimages)