תמונות

בפתיחה: טקס פרידה יפה מעמית גל (צילום: אלן שיבר)