תמונות

יודח מההרכב כדי שלא יספוג צהוב. בן חיים (אלן שיבר)