תמונות

שאלה ממבחן במתמטיקה לכיתה ו צילום: מתוך מבחן מפמ"ר, משרד החינוך