תמונות

בתפקיד דומרקסי המודרני? לבנדובסקי (gettyimages)