תמונות

נקודות ראשונות. קריבוקאפיץ' (יועד כהן, איגוד הכדוריד)