תמונות

די מריה. בפאריס כבר נערכים להגעתו (gettyimages)