תמונות

סדנת יציקה במוזיאון האמנות חיפה - מדף הפייסבוק - 1.1.15 צילום: פייסבוק