תמונות

פיני גרשון. מילים חריפות בסיום (אלעד ירקון)