תמונות

מרק טופלסקי חדש, מטבח ארון צילום: שי אפשטיין