תמונות

טוטו תמוז. הפועל בעיקר מתגוננת (רועי גלדסטון)