תמונות

אלימלך. ממתין לכסף עוד מחודש יוני (אלעד ירקון)