תמונות

תאונה בכביש הגעבה הצרפתית צילום: רענן גורמס