תמונות

אפרים זינגר, יהודה מעיין ושחר צוברי (משה חרמון)