תמונות

מגדל מים, מבט פנימה צילום: CREPAIN BINST OWI