תמונות

לב גרגיר אדריכלים צילום עוזי פורת פינתעבודה תיכוניסט צילום: עוזי פורת