תמונות

"ההתלהבות זה חלק בלתי נפרד ממני". נמני בחגיגות (אלן שיבר