תמונות

אנשים הולכים בשלג באלסקה צילום: אורן גול, משה רונן