תמונות

"אסור להלאים את איגודי הספורט". גלעדי במסיבת העיתונאים