תמונות

שכטר ונאתכו חוגגים. הקשר מעדיף לשחק בחלק הקדמי יותר (רועי גלדסטון