תמונות

שירי הימן, גובה, מתלה צילום: לימור הרצוג אהרוני