תמונות

די סטפאנו, הכדור היה בידיים שלו (gettyimages)