תמונות

התעללות בבעלי חיים כלב מת צילום: יקיר קרשביץ, אסף ברזינגר