תמונות

גווידולין צפה מהיציע בקבוצתו החדשה (gettyimages)