תמונות

עמוס לוזון שינו זוארץ. דמארי היה בן טיפוחיהם