תמונות

משיח, זנדברג ובקל יורדים מרוצים (מור שאולי)